Reklamacje

Reklamacje należy przesyłać w formie skanów (PDF lub JPG) wraz z fotografiami uszkodzonych przedmiotów (w celu identyfikacji przedmiotu oraz określenia rozmiaru szkody)                         na adres e-mail:reklamacje.vitalux@gmail.com w terminie 2 dni roboczych od czasu ich stwierdzenia lub zgłoszenia przez Klienta.   

Sprzedawca rozpatruje reklamacje: 

 – konsumenckie – w terminie 14-dniowym

 – uszkodzonych przesyłek – bez zbędnej zwłoki. 

Pozostałe kwestie dot. reklamacji,  uregulowane są w naszym Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Reklamowany produkt zostanie odebrany przez naszego Przedstawiciela Regionalnego przy kolejnej wizycie u Państwa.

W sprawach nie cierpiących zwłoki reklamacje będą przez nas odbierane za pośrednictwem kuriera DPD po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/e-mailowym.

Pobierz formularz reklamacyjny